Lễ tiếp nhận sách 03/06/2016

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-04-2018

Lễ tiếp nhận sách do báo tuổi trẻ và cty CP Văn hóa Nhân văn trao tăng cho Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Văn Hóa Thành phố Hồ Chí Minh


Từ khóa:

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM 

Điện thoại: (028)35190154

Email: tttv@hcmuc.edu.vn

Website: http://trungtamtttv.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://trungtamtttv.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.