DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ VĂN HÓA ĐỌC

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-07-2018

Trung tâm Thông tin - Thư viện xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc danh mục những bài viết về văn hóa đọc hiện có tại Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

 


         Danh mục các biểu ghi thư mục được tập hợp từ cơ sở dữ liệu của Trung tâm, bao gồm các bài viết được đăng trên tạp chí chuyên ngành như Tạp chí Thư viện Việt Nam, Tạp chí Thông tin và Tư liệu, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật…, các  Khóa luận tốt nghiệp Đại học của sinh viên ngành Thư viên – Thông tin của trường, các Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học Thư viện và các Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Danh mục cập nhật đến ngày 09/07/2018 và sẽ cập nhật tiếp tục khi có những tài liệu mới được bổ sung về Trung tâm.

file DANH MỤC TÀI LIỆU VỀ VĂN HÓA ĐỌC

                                                                                                                                  Người viết tin: TT TT - TV

 

Từ khóa: