Chào mừng Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất Đất Nước (30/4/1975 - 30/4/2018), Kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2018)