DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 01-03-2019

Nhằm chào mừng kỉ niệm các ngày  truyền thống của ngành văn hóa như: Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam 15/3, Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam  15/3, Ngày Thể thao Việt Nam  27/3, Trung tâm Thông tin, Thư viện trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc danh mục tài liệu tham khảo. Bạn đọc có nhu cầu sử dụng vui lòng liên hệ Thư viện Đại học Văn hóa cơ sở 1 số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh để được phục vụ.


 

A.      ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

I.       SÁCH:

1.       Tính hiện đại và tính dân tộc trong điện ảnh Việt Nam / Ngô Phương Lan . - H. : Văn hóa Thông tin : Viện Văn hóa - Thông tin, 2005 .- 309 tr. : Hình ảnh ; 23 cm .

2.       Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới / Hải Ninh . - H. : Văn hóa Thông tin, 2011 .- 234 tr. : minh họa ; 21 cm .

3.       Điện ảnh Việt Nam. Tập 4, Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 .- 1104 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

4.       Điện ảnh Việt Nam. Tập 3, Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2011 .- 1023 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

5.       Điện ảnh Việt Nam. Tập 2, Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010 .- 1015 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

6.       Điện ảnh Việt Nam. Tập 1, Lịch sử - Tác phẩm - Nghệ sĩ - Lý luận - Phê bình - Nghiên cứu / Trần Trọng Đăng Đàn . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2010 .- 1039 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

7.       Trợ lý đạo diễn / Bernard Stora ; Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh Việt Nam (dịch) . - H. : Trung tâm Nghiên cứu Nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh Việt Nam, 2004 .- 124 tr. ; 21 cm .

8.       Điện ảnh Việt Nam: một số tư liệu lịch sử và mấy vấn đề hiện nay / Phạm Ngọc Trương . - H. : Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam, 1995 .- 120 tr. ; 19 cm .

9.       Nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 .- 304 tr. : Ảnh chân dung ; 23 cm .

10.     Điện ảnh Đông Nam Á cái nhìn từ khu vực = Film In South East Asia views from the region / Hiệp hội các Viện lưu trữ nghe - nhìn Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Viện Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam . - H. : Viện Nghệ thuật và Lưu trữ điện ảnh Việt Nam, 2000 .- 508 tr. : Hình ảnh ; 22 cm .

11.     Diễn viên điện ảnh Việt Nam / Viện Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Việt Nam . - H. : Văn hóa - Thông tin, 1994 .- 480 tr. : hình ảnh ; 21 cm .

II.      BÀI TRÍCH TẠP CHÍ:

12.     Về điện ảnh xã hội chủ nghĩa : (Chung quanh cuộc hội thảo điện ảnh Việt Nam - Liên Xô lần I) / Nhiều tác giả . - TP. Hồ Chí Minh : Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1981 .- 96 tr. : hình ảnh ; 19 cm .

13.     Điện ảnh Việt Nam trên chặng đường mới / Trần Luân Kim // Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh . - 2018 . - Số 18 . - Tr. 7 - 14. - .- .- .

14.     Những thách thức trong tiến trình xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam / Trần Thị Phương Lan // Tạp chí Tuyên giáo . - 2017 . - Số 12 (420) . - Tr. 55 - 59. - .- .- .

15.     Những thách thức trong tiến trình xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam / Trần Thị Phương Lan // Tạp chí Tuyên giáo . - 2017 . - Số 12 . - Tr. 55 - 59. - .- .- .

16.     Điện ảnh Việt Nam trong mối quan hệ với thị trường điện ảnh / Trần Thanh Hiệp // Tạp chí Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh . - 2016 . - Số 9 . - Tr. 3 - 7. - .- .- .

17.     Hoạt động marketing phim truyện điện ảnh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Công Khôi Nguyên // Tạp chí Văn hóa & nguồn lực . - 2015 . - Số 4 . - Tr. 76-81. - .- .- .

18.     Khái Quát tình hình hội nhập điện ảnh Việt Nam hiện nay / Đặng Minh Liên // Văn hóa nghệ thuật, 2015, Số 370. - .- Tr.73-75 .

19.     Bàn về chất thơ trong điện ảnh Việt Nam / Lê Đình Tiến // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2013, Số 347. - .- .- Tr. 30-32 .

20.     Khán giả với điện ảnh Việt Nam / Trần Thị Phương Lan // Tạp chí Tuyên giáo, 2013, Số 1. - .- .- Tr. 51-54 .

21.     Di sản điện ảnh Việt Nam trong thời đại số / Trần Nghĩa Hà // Tạp chí Thế giới di sản, 2012, Số 9. - .- .- Tr. 64-65 .

22.     Điện ảnh Việt Nam đã sẵn sàng cho mô hình nào? / Trần Thanh Tùng // Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2012, Số334. - .- .- Tr.36-40 .

23.     Đào tạo điện ảnh Việt Nam, thực trạng và những vấn đề đang đặt ra / Trần Thanh Hiệp // Tạp chí Nghệ thuật Sân khấu Điện ảnh, 2010, Số 17. - .- .- Tr.4-10 .

III.    LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN:

24.     Phát triển khán giả điện ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh: $bLuận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /Nguyễn Trần Diệu Linh.. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2015 .- 144 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .-

25.     Đào tạo nguồn nhân lực đạo diễn điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh : $bLuận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Văn hóa /Đặng Quốc Việt. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 2016 .- 134 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .-

26.     Tác phẩm điện ảnh Việt Nam, đề tài thiếu nhi với việc giáo dục nhân cách trẻ em: $bKhóa luận tốt nghiệp đại học, chuyên ngành VHQC /Phạm Trung Nam.. - TP. Hồ Chí Minh : Cao đẳng Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, 1999 .- 98 tr. : Hình ảnh ; 27 cm .-

IV.    PHIM:

Một số phim Việt Nam hiện có tại Thư viện

B.      THỂ DỤC, THỂ THAO

27.     Phát triển du lịch từ sự kiện thể thao / Đỗ Cẩm Thơ// Tạp chí Du lịch Việt Nam . - 2019 . - Số 1+2 . - Tr. 49 - 51. - .- .- .-

28.     Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của thể dục thể thao / Phạm Thị Yến// Tạp chí Văn hóa nghệ thuật . - 2016 . - Số 384 . - Tr. 50 - 53. - .- .- .-

29.     Hướng tới hình thành trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia / Ngô Minh Chính// Tạp chí Du lịch Việt Nam . - 2016 . - Số 1+2 . - Tr. 40-41.

30.     Sự ra đời của môn thể dục ở Việt Nam / Nguyễn Toán// Tạp chí Xưa nay, 2012, Số 407. - .- .- Tr. 19-20 .-

31.     Lịch sử võ học Việt Nam từ khởi nguyên đến đầu thế kỷ XXI /Phạm Phong (biên soạn).. - H. : Văn hóa Thông tin, 2012 .- 784 tr. : Hình ảnh ; 24 cm .-

C.      NHIẾP ẢNH

32.     Nghệ thuật nhiếp ảnh - Bước đầu học nhiếp ảnh. Tập 1 / THANHNGHIA Bookstore (sưu tầm) . - H. : Thanh niên, 2013 .- 332 tr. ; 19 cm .

33.     Nghệ thuật nhiếp ảnh - Bước đầu học nhiếp ảnh. Tập 2 / THANHNGHIA Bookstore (sưu tầm) . - H. : Thanh niên, 2013 .- 266 tr. : Hình ảnh ; 21 cm .

34.     Hình tượng nghệ thuật trong nhiếp ảnh / Lê Minh Yến // Tạp chí Nghiên cứu sân khấu và điện ảnh . - 2015 . - Số 6. - Tr. 46-48. - .- .- .

35.     Nghệ thuật bố cục và khuôn hình: Dành cho hội họa, nhiếp ảnh, tranh truyện và quảng cáo / Đức Hòa (dịch) . - Paris : Fleurus, [2010] .- 188 tr. : Hình minh họa ; 27 cm .

36.     Ảnh tài trợ sáng tác (1999-2002) / Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam . - H. : Nxb Hà Nội, 2003 .- 158 tr. : minh họa ; 25 cm .

37.     Nhiếp ảnh / Hội Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam . - 48 tr. ; 27 cm .

38.     Nhiếp ảnh và cuộc sống / Trần Mạnh Thường . - H. : Văn hóa - Thông tin, 2003 .- 348 tr. ; 19 cm .

39.     12 bài thực hành nhiếp ảnh / Nguyễn Văn Thanh (biên soạn) . - Đồng Tháp : Tổng hợp Đồng Tháp, 1994 .- 114 tr. : hình ảnh ; 19 cm .

40.     Một số kỹ thuật thông thường trong nhiếp ảnh. T. 3, Kỹ thuật nhiếp ảnh / Nguyễn Văn Thanh . - Huế : Nxb Thuận Hóa, 1997 .- 160 tr. : hình ảnh ; 19 cm .

41.     Chụp ảnh panorama những hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm / Tân Thanh // Tạp chí Nhiếp ảnh, 2012, Số 293. - .- .- Tr. 36-39 .

 

                                                                                                                                      Người viết tin: TT TT - TV

 

Từ khóa: