Phòng chức năng

Ngày đăng : 10-02-2020 11:02:50
Xem thêm

Chức năng, nhiệm vụ

Ngày đăng : 03-04-2018 05:04:12
Xem thêm

Tổ chức nhân sự

Ngày đăng : 02-04-2018 10:04:36
Xem thêm

Nội qui Thư viện

Ngày đăng : 02-04-2018 10:04:55
Xem thêm

Nguồn lực thông tin

Ngày đăng : 02-04-2018 09:04:38

Tính đến tháng 8/2019, vốn tài liệu thư viện có tổng cộng 28.757 tên/ 55.390 bản bao gồm 

Xem thêm
  • 1
  • 2

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM 

Điện thoại: (028)35190154

Email: tttv@hcmuc.edu.vn

Website: http://trungtamtttv.hcmuc.edu.vn

 


Copyright © 2018 - http://trungtamtttv.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.