Nguồn lực thông tin

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018

Tính đến tháng 8/2019, vốn tài liệu thư viện có tổng cộng 28.757 tên/ 55.390 bản bao gồm 


Tính đến tháng 8/2019, vốn tài liệu thư viện có tổng cộng 28.757 tên/ 55.390 bản bao gồm  nhiều nội dung về các lĩnh vực văn hóa, khoa học, xã hội,… Về báo, tạp chí thư viện hiện có 117 tên báo và tạp chí.

Các cơ sở dữ liệu thư mục gồm: CSDL sách (giáo trình, tài liệu tham khảo), CSDL luận văn, CSDL khóa luận, CSDL luận án, CSDL đề tài nghiên cứu khoa học, CSDL tài liệu đa phương tiện, CSDL bài trích tạp chí, CSDL tài liệu ngoại văn, CSDL tài liệu đào tạo Sau đại học, CSDL công báo, CSDL tài liệu pháp luật,…

Ngoài ra, Thư viện còn có nguồn tài liệu điện tử phong phú tại địa chỉ:

https://sachweb.com/ebookthuvien/daihocvanhoa/daihocvanhoa.aspx

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN