Tổ chức nhân sự

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


1. Cơ cấu tổ chức

- Phó Giám đốc phụ trách: quản lý chung các hoạt động thư viện

- Khối nghiệp vụ: thực hiện các công việc xây dựng, khai thác, tổ chức, quản lý nguồn tài nguyên thông tin thư viện và biên soạn các sản phẩm thông tin thư viện,…

- Khối phục vụ: thực hiện công tác phục vụ bạn đọc, các dịch vụ thư viện,…

- Trụ sở:

      + Cơ sở 1: 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

      + Cơ sở 2: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Nhân sự

ThS. Nguyễn Hải Gian - Phó Giám đốc.

CN. Nguyễn Văn Xuyên - Thư viện viên (Bộ phận Nghiệp vụ)

CN. Lê Thị Định - Thư viện viên (Bộ phận phục vụ).

CN. Lê Tôn - Thư viện viên (Bộ phận phục vụ).

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN