NGÀY TRUYỀN THỐNG, LỄ KỶ NIỆM CỦA NGÀNH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-07-2018


NGÀY TRUYỀN THỐNG, LỄ KỶ NIỆM CỦA NGÀNH
 
Ngày Điện ảnh Việt Nam  15/3
 
Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam  15/3
 
Ngày thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam 15/3
 
Ngày Thể thao Việt Nam  27/3
 
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
 
Ngày Văn hóa các Dân tộc Việt Nam   19/4
 
Ngày Thi đua yêu nước 11/6   
 
Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
 
Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam 09/7  
 
Ngày truyền thống ngành Văn hóa-Thông tin 28/8
 
Ngày Sân Khấu Việt Nam 12/8 (Âm lịch)
 
Ngày Âm nhạc Việt Nam   03/9
 
Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11
 
Ngày truyền thống ngành Mỹ thuật 10/12
 
Nguồn: http://bvhttdl.gov.vn/ngay-truyen-thong-ky-niem-nganh-vhttdl
 

Từ khóa: