CÁC BÀI VIẾT VỀ THƯ VIỆN 4.0

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 10-07-2018


Sưu tầm, tập hợp những bài viết về thư viện 4.0 nhằm giúp sinh viên/học viên và những người làm công tác thư viện cập nhật tham khảo về thư viện trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động này có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của các thư viện cũng như những cơ hội và thách thức mà các thư viện gặp phải.

 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                                                                                                                               Nguồn: Sưu tầm Internet

Từ khóa: