DANH NGÔN VỀ SÁCH

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-07-2018


DANH NGÔN VỀ SÁCH

Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn.G. Lét-xinh(Đức)
 

Ai ghi chép người đó đọc hai lần (Châm ngôn La Tinh)
 

Án sách cây đèn hai bạn cũ
Song mai liên trúc một lòng xanh (Nguyễn Trãi)
 

Ba điều đáng tiếc ở đời là: Hôm nay bỏ qua, đời này không học, thân này lỡ hư.(Chu Hi)

 

Bạn cũ thiếu đâu đèn liễn sách
Tích đâu chẳng kén trúc mai vàng. (Nguyễn Trãi)
 

Bạn hãy đề phòng người chỉ đọc một cuốn sách. (Ngạn ngữ La Tinh)
Bao giờ sách cũng có nhiều trí tuệ hơn những người mà ta gặp
(D. Anbani)

Bạn hãy học cách tôn trọng sách. Bạn hãy nhớ rằng sách là do con người tạo ra, vì vậy bạn tôn trọng sách cũng chính là bạn tôn trọng con người. (G.H.Taxteven)

Xem thêm

(TT TT- TV sưu tầm & tổng hợp)

 

Từ khóa: