Thông báo về việc khai thác, sử dụng thư viện số

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 31-12-2021


      Được sự quan tâm và đầu tư của Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Thông tin, Thư viện đã triển khai nâng cấp phần mềm Quản trị thư viện. Đến nay, việc hoàn thiện phần mềm đã xong, Trung tâm đã xây dựng nguồn tài liệu số để phục vụ cho các đối tượng người sử dụng của Trung tâm trên nền tảng internet kể từ ngày 01/01/2022. Để sử dụng, người dùng tin cần có mã số thẻ thư viện và truy cập vào địa chỉ: http://lib.hcmuc.edu.vn/. Đăng nhập vào hệ thống với tài khoản là Mã số thẻ thư viện và Password là ngày tháng năm sinh của mình. Ví dụ: Mã số thẻ thư viện của người sử dụng NGUYỄN VĂN A là : SV01234; Ngày tháng năm sinh là: 12/11/2000. Khi đăng nhập vào hệ thống sẽ nhập đúng mã số thẻ SV01234 và password là: 12112000.

      Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh Kính chúc quý bạn đọc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

       Trân trọng./.

Từ khóa: