Sách hay tìm đọc tháng 01-2022

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-01-2022


GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 01/2022

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ THƯ VIỆN HIỆN ĐẠI

TẠI VIỆT NAM

Quản lý đóng vai trò quan trọng trong mọi chế độ xã hội và mọi lĩnh vực ngành nghề của hoạt động của xã hội. Quản lý một cách khoa học sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích vô cùng to lớn. Chính vì vậy, mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề đều phải nghiên cứu để tìm ra cách thức, phương pháp quản lý khoa học nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề của mình.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động thư viện, tuy vậy hoạt động quản lý là yếu tố quan trọng nhất. Một mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp và phương pháp, cơ chế quản lý khoa học sẽ đem lại những lợi ích vô cùng to lớn như: tiết kiệm chi phí và thời gian, tiết kiệm sức lao động, giảm thiểu những hư hao vật chất, tăng năng suất lao động và tạo được hiệu quả cao nhất trong công việc.

 

Trong những thập niên gần đây, từ khi chính sách đổi mới và mở cửa của Đảng và Nhà nước ta được áp dụng, hoạt động thư viện Việt Nam có rất nhiều chuyển biến. Diện mạo của các thư viện đã thay đổi rõ rệt. Các thư viện Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch từ thư viện truyền thống sang thư viện hiện đại nhờ ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và các công nghệ mới như công nghệ mã vạch, công nghệ từ tính, công nghệ định dạng bằng sóng radio RFID đã làm thay đổi căn bản nhiều quy trình nghiệp vụ, quy trình xử lý công việc trong hoạt động thư viện theo hướng tự động hóa. Sự thay đổi này mang đến nhiều lợi ích cho người sử dụng và cả thư viện. Tuy nhiên, từ đây cũng bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý thư viện bởi phần lớn các mô hình quản lý thư viện đang áp dụng hiện nay chỉ phù hợp với mô hình thư viện truyền thống. Đây cũng chính là lý do tác giả chọn chủ đề quản lý thư viện hiện đại để nghiên cứu nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong các thư viện hiện đại Việt Nam.

Sách gồm có 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý thư viện hiện đại

Chương 2: Sự biến đổi của thư viện Việt Nam từ truyền thống sang hiện đại

Chương 3: Thực trang quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam

Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thư viện hiện đại tại Việt Nam

Cuốn sách còn có thêm các phụ lục như: Phụ lục về mô hình cơ cấu tổ chức của thư viện Trường đại học Bắc Texas; Phụ lục Mô hình cơ cấu tổ chức ma trận Phòng Dịch vụ bạn đọc tại Thư viện Trường Đại học Bang San Francisco - Hoa Kỳ; Phụ lục tổng hợp, phân tích các văn bản  quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý thư viện hiện đại; Phụ lục tài liệu ISO 9001 quyền hạn - trách nhiệm chức danh công việc của Trưởng phòng Xử lý thông tin.

Cuốn sách được Nhà xuất bản Hồng Đức in ấn, phát hành năm 2020.

Trung tâm Thông tin, Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Nơi lưu trữ và phục vụ: Trung tâm Thông tin - Thư viện

CCơ sở 1: Số 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CCơ sở 2: Số 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

KHXG: 020 Đ452M

 

Từ khóa: