Sách hay tìm đọc tháng 12-2020

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-12-2020


      Thư viện thiếu nhi và thư viện trường học là hai loại hình thư viện khác nhau nhưng có nhiều điểm tương đồng…Thư viện thiếu nhi không chỉ có vai trò phục vụ nhu cầu giải trí mà còn phục vụ nhu cầu học tập của thiếu nhi. Thư viện trường học không chỉ phục vụ nhu cầu học tập mà còn phục vụ nhu cầu giả trí cho thiếu nhi.

Giáo trình: “Thư viện thiếu nhi và thư viện trường học” gồm  2 phần:

PHẦN 1: THƯ VIỆN THIẾU NHI

Phần này do tác giả Nguyễn Thị Thư biên soạn, gồm 3 chương:

Chương 1: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện thiếu nhi

Chương 2: Tổ chức và hoạt động của thư viện thiếu nhi

Chương 3: Tổ chức công tác người đọc trong thư viện thiếu nhi

PHẦN 2: THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Phần này do tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm biên soạn, gồm 3 chương:

Chương 4: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của thư viện trường học

Chương 5: Tổ chức và hoạt động của thư viện trường học

Chương 6: Tổ chức công tác người đọc trong thư viện trường học

Trung tâm Thông tin, Thư viện trân trọng giới thiệu đến Quý bạn đọc!

Nhan đề: Thư viện thiếu nhi và thư viện trường học

Số xếp giá: 027.007 1 / TH550V

Trung tâm Thông tin, Thư viện cơ sở 2

Tầng 1. Số 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A , Quận 9, TP. HCM

 

 

Từ khóa: