Sách hay tìm đọc tháng 02-2022

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-02-2022


GIỚI THIỆU TÀI LIỆU THÁNG 02/2022

GIÁO TRÌNH

TRUYN THÔNG VÀ QUAN H QUC T

 

      Truyền thông và quan hệ quốc tế là hai lĩnh vực luôn có sự tương tác và phát triển song hành. Truyền thông tác động đến thế giới ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ các mục tiêu chính trị, văn hóa, các vấn đề xã hội… đến chính sách đối ngoại quốc gia. Truyền thông đưa tin và phản ánh mọi diễn biến xảy ra trong quan hệ quốc tế và ngược lại đời sống chính trị quốc tế cũng gắn liền với những gì đang được truyền thông nêu ra.

     Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, tham khảo những kiến thức liên quan đến lĩnh vực truyền thông và quan hệ quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Giáo trình truyền thông và quan hệ quốc tế của Học viện Ngoại giao do TS. Lý Thị Hải Yến chủ biên.

                   Nội dung của cuốn sách được chia thành 3 phần với 9 chương:

                        Phần 1: Các vấn đề cơ bản về truyền thông và quan hệ quốc tế;

                       Phần 2: Một số vấn đề về phương pháp tiếp cận;

                       Phần 3: Một số nội dung nghiên cứu truyền thông và quan hệ quốc tế.

     Trong mỗi chương, ngoài các vấn đề về lý thuyết và thực tiễn còn có các câu hỏi ôn tập giúp bạn đọc có thể ôn tập lại kiến thức.

Trung tâm Thông tin, Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

    Nơi lưu trữ và phục vụ: Trung tâm Thông tin - Thư viện

CCơ sở 1: Số 51 Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

CCơ sở 2: Số 288 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    KHXG: 302.2 TR527TH

 

Từ khóa: