Trung Tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo trực tuyến

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 11-05-2020


      Trong thời gian sinh viên nghỉ học vì dịch Covid-19, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành nhiều giải pháp giúp sinh viên, học viên có điều kiện để tiếp nhận và củng cố kiến thức trong thời gian nghỉ không đến trường bằng hình thức đào tạo trực tuyến. Trung tâm Thông tin, Thư viện tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng nhà trường trong việc tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ, giảng viên về hình thức đào tạo trực tuyến này.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ TẬP HUẤN ĐÀO TẠO TỪ XA ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TTTT,TV

Tin và ảnh: Hoàng Hải

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN