Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổng kết sinh viên thực tập tốt nghiệp năm 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-07-2019


      Theo Quyết định tiếp nhận sinh viên thực tập của trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và khoa Thông tin, Thư viện, nhóm sinh viên thực tập lớp Đại học Thư viện 10 (10 sinh viên) và lớp Cao đẳng Thư viện 21 (01 sinh viên) đã bắt đầu thời gian thực tập từ ngày 15/04/2019 đến ngày 08/06/2019. Ngày 8 tháng 6 năm 2019, Tại phòng Đọc – Mượn, Trung tâm Thông tin, Thư viện đã tổ chức buổi tổng kết thực tập tốt nghiệp năm 2019. Tham dự tổng kết có ông Nguyễn Hải Gian – Phó Giám đốc, các thầy cô là cán bộ Trung tâm và 10 sinh viên lớp Đại học Thư viện 10 thực tập tại Trung tâm.

      Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn luôn được nhà trường, khoa Thư viện, Thông tin quan tâm trong suốt quá trình đào tạo cho sinh viên. Quá trình thực tập tốt nghiệp tại Trung tâm Thông tin, Thư viện Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh giúp cho các em tích lũy thêm vốn kiến thức thực tiễn và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong thực tế, cũng như những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ mà khi còn ngồi trên ghế nhà trường ít khi được tiếp xúc và trải nghiệm trực tiếp. Với sự giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ dạy tận tình của các thầy cô trong Trung tâm Thông tin, Thư viện, nhóm sinh viên thực tập đã có cơ hội được làm việc như một cán bộ thư viện thực sự, được hiểu như thế nào là môi trường làm việc ở một thư viện và nghiệm ra được những gì còn thiếu sót ở bản thân. Đây có lẽ là những trải nghiệm rất hữu ích mà các em tích lũy được sau khi tốt nghiệp để vững vàng hơn về chuyên môn cho công việc trong tương lai./.

Trung tâm Thư viện

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN